Apakah Keistimewaan Akaun Emas GAP?

Kenapa GAP – Gold Accumulation Program Patuh Shariah? Kita membeli GRAM EMAS milik Public Gold dengan memindahkan sejumlah wang ke akaun Public Gold. Akad jual beli termeterai secara sah (ijab dan qabul) apabila Public Gold mula merekod pembelian gram emas ke dalam penyata atas talian (online statement) pembeli. Pemilikan sebegini...
Read more