Dari 1 Gram Kepada 1 Kilogram

Simpan Emas dari 1 gram kepada 1 Kilogram Ungkapan “Seribu (1000) langkah bermula dari langkah yang pertama” “Seribu (1000) gram bermula dari 1 gram”. Menyimpan memerlukan displin yang tinggi dan tujuan kenapa mesti simpan emas.  Dari buku yang saya baca “The Richest Man In Babylon” memberitahu Emas datang dengan mudah...
Read more

Cara Maksimakan Keuntungan Pelaburan Emas Anda

Rahsia bagaimana memaksimakan keuntungan pelaburan emas ialah dengan mengira spread /susutnilai emas tersebut sebelum kita membeli. Spread adalah perbezaan harga membeli dan menjual akan mempengaruhi untung bersih bila tiba masa menjual. Harga emas yang murah TIDAK SEMESTINYA menguntungkan anda di kemudian hari. Sebagai Contoh: Syarikat A menjual 100 gram bar pada...
Read more