Cara Maksimakan Keuntungan Pelaburan Emas Anda

Rahsia bagaimana memaksimakan keuntungan pelaburan emas ialah dengan mengira spread /susutnilai emas tersebut sebelum kita membeli. Spread adalah perbezaan harga membeli dan menjual akan mempengaruhi untung bersih bila tiba masa menjual. Harga emas yang murah TIDAK SEMESTINYA menguntungkan anda di kemudian hari. Sebagai Contoh: Syarikat A menjual 100 gram bar pada...
Read more